Общи условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Тези условия се прилагат за услугите на Канал Техник ЕООД спешни водопроводни, канализационни услуги. Моля, прочетете внимателно този документ тъй като той ще ви каже всичко, което трябва да знаете за условията и реда при които ще се справим помежду ни.

Терминът „ти“ се отнася до клиента, потребителя или посетителя на нашия уебсайт.

„Канал Техник“, „нас“, „ние“, „нашите“ означава Канал Техник ЕООД, фирма регистриран в България, ЕИК 203809386.

  1. Нашите условия на споразумението между нас (включително подробности за услугите и всички стоки или материали, които трябва да предоставим) се съдържат в този документ. Ако имате въпроси или не приемате никоя от разпоредбите, включени в настоящите Условия за ползване, моля свържете се с нас.
  2. Канал Техник използва свой собствени служители и подходящо квалифицирани независими подизпълнители под ръководството на Канал Техник ЕООД, за да предостави услугите на Канал Техник. Логото на Канал Техник показано на този уебсайт е като на независим изпълнител и никой друг няма право да го използва без знанието и разрешението на ръководството на Канал Техник ЕООД.
  3. Независимите изпълнители нямат право да носят отговорност и да използват лицензите от името или да действат като служители на Канал Техник.
  4. Дадените от нас оферти са валидни за двадесет и осем дни от датата, на която са издадени. Можем да променим или оттеглим всяка оферта по всяко време преди да я приемете.
  5. Ние или използваните независими изпълнители ще направим всичко възможно да завършим работата и да предоставим стоките и материалите за написата оферта. Въпреки това, непредвидените обстоятелства могат да доведат до допълнителни разходи над оферираната цена. В този случай ще Ви уведомим незабавно и ще обясним причините за допълнителните разходи и ще Ви помолим да приемете изменената цена, за да покриете допълнителните разходи. Винаги ще се стремим да паркираме на безопасно и подходящо място. Някои аварийни случай ще изискват от нас да паркираме в ограничени зони, за да извършим работата. В този случай всички глоби ще бъдат за сметка на Канал Техник ЕООД. В случай, когато служителите на Канал Техник ЕООД преценят че не може да паркират на мястото за извършване на услугата и клиента поеме отговорност за паркирането то всички глоби ще бъдат прехвърлени и фактуриранина клиента.
  6. Цената, която се плаща от вас е цената посочена като Обща дължима върху офертата освен ако не е посочено друго.
  7. Часните клиенти ще бъдат фактурирани веднага след приключване на работата и Общата дължима сума по фактурата трябва да бъде платена незабавно.
  8. Бизнес клиените, които плащат по банков път ще им бъде изпратена фактура по имейл и те трябва да я заплатят Общата дължима сума до 3 работни дни след получаването на фактурата освен ако не са направени специални договорености. Ако Общата дължима сума не бъде изплатена в рамките на 10 работни  дни.
  9. Можем да приемем плащане чрез кредитна карта. Няма да обработваме плащания с кредитна карта или дебитна карта, докато не е приключила договорената работа въпреки, че плащанията с карти могат да бъдат предварително разрешени. Ако вземем плащане с кредитна карта, моля имайте предвид, че не съхраняваме данни за кредитна карта нито споделяме детайли на клиента с трети страни.
  10. Нашето стандартно работно време е от 8:00 до 18:00 от понеделник до петък. Имаме екипи на на разположение денонощно и да можем да извършваме услуги срещу допълнително заплащане.
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА